×
  • از پیوستها راحت و مطمئن خرید کنید
  • پیوستها را به دیگران معرفی کنید

کسب درآمد میلیونی از طریق فروش فایل

۴,۵۰۰ تومان

بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها

۱,۰۰۰ تومان

انبار داری

۱,۵۰۰ تومان

شکنندگی مالی

۱,۵۰۰ تومان

کنترل موجودی و تاثیر آن برسود آوری

۵۰۰ تومان

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

۲,۵۰۰ تومان

اصول حاکم بر اسناد تجاری

۱,۰۰۰ تومان

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

۱,۵۰۰ تومان

مفهوم حسابرسى

۲,۰۰۰ تومان

نقش دولت در توسعه اقتصادی

۱,۰۰۰ تومان
0